Konsert BØNN FOR FRED Lydia Hoen Tjore og Rune Alver