Stacks Image 1455

PROGRAM HØST 2022

SEPTEMBER

Tirsdag 20. september kl. 19.30
Generalforsamling med et enkelt måltid. Bindende påmelding.
InnkallningOKTOBER

Fredag 7. oktober kl. 12.30-14.30
Temalunsj med Jean Pujo, skipskaptein.
Tema: Fridtjof Nansen og FRAM. Innlegget holdes på fransk. Bindende påmelding.
Invitasjon

Torsdag 13. oktober kl. 19.30
Temamiddag med Eva Joly, advokat.
Tema: Hvordan kan man gjøre for at multinasjonale selskapers kjempeoverskudd skattlegges? Innlegget holdes på fransk. Bindende påmelding.
InvitasjonNOVEMBER

Fra tirsdag 15. november til tirsdag 6. desember
Utstilling med malerier av kunstneren Odile Lagaron, med vernissage torsdag 17. november fra kl. 18.00.

Torsdag 24. november kl.19.30
Konsert med Denis Leloup, trombonist, og David Venitucci, trekkspiller. De spiller originale komposisjoner og noen franske sanger i ny vri. Bindende påmelding.
InvitasjonDECEMBER

Fredag 9. desember kl. 19.30-23.30
Julebord. Egen påmeldingsblankett blir sendt ut. Bindende påmelding.
Invitasjon


Hver onsdag mellom kl. 18.00 -23.00 er det ”Rivoli Mercredi Jazz”. ”Live” musikk mellom kl. 19.30 og 22.00.

Apéro Scandinave én torsdag i måneden og Junior After Work én fredag i måneden.

Påmelding og opplysninger : 01 42 60 76 67 eller ObscureMyEmail.

For nærmere opplysninger: vår Facebook-side.

Klubben er åpen fra mandag til fredag mellom kl. 10.00 og kl. 18.00.

Cercle Norvégien de Paris
242 rue de Rivoli
75001 Paris
Téléphone 01 42 60 76 67
Télécopie 01 42 61 46 06
ObscureMyEmail
Association loi 1901
Stacks Image 1456
Program Svenske Klubben:

www.cercle-suedois.com/#program